האם אתה עצלן נוראי?


האם אתה עצלן נוראי?
והאם אתה זוכה עם העצלנות או מפסיד עם העצלנות?

איך זה שאתה עובד כל כך הרבה אם אתה באמת מאמין שאתה כזה עצלן?


דרישות קדם

בחירה של אפשרויות

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


הזמן שלך בעולם (אותה שעה בכל יום)


Please note: this telecall is starting one day later - 6th May 2020.

Find your local start time here.